Vladimír Hroch

Starosta, STAN
Rájec, okr. Šumperk
Vladimír Hroch

V zastupitelstvu obce Rájec působím čtvrté volební období. Nejdřív jako zastupitel, pak po volbách v roce 2006 jako starosta. Poslední dobou jako jediný „rodák“ v zastupitelstvu. V obci, která má do 500 obyvatel, žiji s manželkou, se kterou vychováváme tři děti. Jsem členem výboru SDH. V představenstvu VHZ Šumperk zastupuji malé obce. Aktivně působím v Mikroregionu Zábřežsko a MAS Horní Pomoraví. Podporuji aktivitu spolků a zájmových organizací, které jsou hybnou silou pro zachování kultury v obci.
Vzhledem k přibývajícím zkušenostem z komunální politiky a veřejné správy, zapojil jsem se do aktivit hnutí Starostové a nezávislí, k prosazování praktických a každodenních potřeb vzešlých z kontaktů s veřejností. Obec nekončí svým katastrem, ale má vazbu na své okolí, na sousední obce i na kraj. Přidal jsem se k podpoře kandidátky hnutí pro volby do zastupitelstva Olomouckého kraje a prosazuji náš společný volební program.