Ing. arch. Tomáš Pejpek

Architekt, ProOlomouc
Olomouc, okr. Olomouc
Ing. arch. Tomáš Pejpek

47 let, rozvedený, dvě děti, architekt a urbanista, předseda ProOlomouc

Narodil se v Praze, ale od svých šesti dnů jsem Olomoučanem. Jsem rozvedený a mám dvě dcery. Vystudoval jsem Fakultu architektury ČVUT v Praze. Sloužil jsem civilní službu v právě založeném azylovém domě v Olomouci a v léčebně dlouhodobě nemocných v Ledči nad Sázavou. Pracoval jsem v ateliérech v Linci, Praze a Olomouci. Od roku 1998 mám vlastní architektonickou praxi v Olomouci.

Zabývám se profesně městem – veřejným prostorem, dopravou, obnovou brownfieldů a v menší míře územním plánováním a navrhováním staveb. Mimo cen v architektonických a urbanistických soutěžích jsem získal s kolegou Szymonem Rozwalkou národní cenu Grand Prix architektů 2008 za přestavbu sila v Olomouci.

V uplynulých 15 letech jsem se snažil spolu s kolegy a přáteli z Klubu architektů Olomoucka se střídavými úspěchy ovlivňovat případy, kdy politici prosazovali soukromé zájmy na úkor obce nebo ignorovali odborné názory. Vedl jsem blog www.kaol.cz. V roce 2014 jsem spoluzaložil komunální politické hnutí ProOlomouc, jehož jsem předsedou. ProOlomouc ve vobách v roce 2014 uspělo a je nyní nejaktivnější opoziční stranou v olomouckém zastupitelstvu.

Stejně jako ve městě Olomouci, i v olomouckém kraji chceme spolu s aktivní veřejností a politiky najít shodu na tom, jak udělat náš kraj úspěšným a začít takovou vizi efektivně realizovat. Dávám přednost komunikaci před povýšeným všeználkovstvím a věřím víc plánu a pravidlům než lobování a klientelismu.

Jako stínový radní pro oblast kultury se zasadím o modernější kulturní politiku, ať již v cílevědomějším řízení příspěvkových organizací, tak odpolitizováním a zprůhledněním systému grantů. Zasadím se také o obnovu spolehlivosti a prestiže památkové péče, o kterou kraj přišel nedávnou reorganizací. Velké kulturní dědictví našeho kraje – četné historické památky i umělecké předměty – potřebují skutečnou, nepředstíranou ochranu a péči.