Ing. Tomáš Müller

Starosta, STAN
Nová Hradečná, okr. Olomouc
Ing. Tomáš Müller

Tradice, komunita, podnikavost. To jsou základní termíny a hodnoty, s nimiž jsem těsně svázán nejen v osobním životě, ale směřuje k nim také má dlouholetá práce ve funkci starosty Nové Hradečné, která se v roce 2014 stala Vesnicí roku Olomouckého kraje.
Naše společnost přece musí navazovat na tradice, které nám zanechali naši předci, neboť jejich opuštění by vedlo k našemu vykořenění. Sdílení společných tradic z nás činí komunitu, která může mít společný cíl, kterým je lepší budoucnost. K té se ovšem nemůžeme dobrat bez aktivity, podnikavosti, iniciativy. A stejné hodnoty nabízím také nyní, v krajských volbách 2016.
Mezi mé zájmy patří sport a rodina.