Ing. Renata Baslerová

Projektová manažerka MAS Horní Pomoraví, STAN
Bušín, okr. Šumperk
Ing. Renata Baslerová

Renata Baslerová, narozená 8. 7. 1974 v Šumperku
Pocházím ze Šumperka, od roku 2007 bydlím v Bušíně, malé obci (400 obyvatel) na Šumpersku, jsem vdaná, mám 2 dcery. Jsem aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů v Bušíně, se kterým organizujeme v naší obci spoustu kulturních a společenských akcí. Mezi nejzdařilejší určitě patří Bušínská pouť, kdy si program připravujeme sami, bez stánkařů či kolotočářů a do které se nám daří zapojovat aktivně i místní obyvatele, například do soutěže o nejlepší moučník a nejlepší pálenku. Manžel občas s nadsázkou říká, že dokud jsem nebyla členkou hasičů, byl sbor celkem klidnou organizací. Jsem členkou školské rady naší málotřídní školy. V letech 2010  2014 jsem byla členkou zastupitelstva naší obce.

Z životopisu….
Od r. 2009 – doposud MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Projektová manažerka; s organizací jsem začala spolupracovat již během mateřské dovolené na částečný úvazek, od roku 2012 jsem zde po rodičovské dovolené na plný úvazek. Neřešíme jen dotace, ale snažíme se přispívat k rozvoji regionu organizováním různých kulturních či společenských akcí a dalšími aktivitami. Za tu NEJ akci považuji společenský večer Domova Paprsek v Olšanech (domov pro osoby s mentálním postižením), který spoluorganizujeme. Akce má úžasnou atmosféru, lidé se na ní skvěle baví a užívají si každý okamžik. Kdo chce „ochutnat“, je zván v listopadu do Olšan, večer je otevřen široké veřejnosti. NEJ projektem je určitě zavedení regionálního značení v Jeseníkách, které podporuje a propaguje originální produkci z našeho regionu (hledejte fialový jesenický zvonek na výrobcích).

2001 – 2012 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Správa a služby pro členskou základnu, koordinátor projektů (vyzkoušela jsem si i projekty v rámci „předvstupní“ pomoci Phare), organizátor mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie. Zajímavá práce, díky které jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých míst a lidí nejen z České republiky, ochutnat spoustu zajímavých produktů s nálepkou Bio.

1998 -2000 au-pair pobyt v Anglii, účast na studentském výměnném programu Camp Amerika v USA (06  09 1999). Díky těmto pobytům se domluvím anglicky (jak já tomu říkám – „kuchyňskou“ angličtinou, neboť většina mého au-pair pobytu byla o uklízení domácnosti, venčení psa a v Americe jsme pak téměř tři měsíce vařili na dětském táboře).

1992 – 1998 Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice, obor provozně-podnikatelský. Krásné období v krásném městě, studentský život se vším všudy.

1988 – 1992 Střední zemědělská škola v Šumperku
Bezva škola, bezva parta lidí, se kterými se dodnes rádi vidíme a vzpomínáme na bezva 4 roky na zemědělce se spoustou brigád, praxí v provozu temenického školního statku, JZD Ruda nad Moravou, ale i mimoškolních výletů a pobytů na chatě v Koutech nebo prázdninové bramborové brigádě v Krchlebech.