Ing. arch. Petr Daněk

Architekt, ProOlomouc
Olomouc, okr. Olomouc
Ing. arch. Petr Daněk

Narodil jsem se v roce 1980 v Olomouci, kde žiji celý život. Vystudoval jsem územní plánování na Stavební fakultě Vysokého technického učení v Brně, v současnosti pracuji ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

V roce 2014 jsem spoluzaložil komunální politické hnutí ProOlomouc, které je nyní součástí zastupitelstva města Olomouce v křeslech opozice.

Do zastupitelstva Olomouckého kraje kandiduju, neboť jsem nespokojený s jeho současným vedením a směřováním. Znepokojuje mě nepřehledné a nesystémové přidělování dotací a všudypřítomný klientelismus.

Velké možnosti zlepšení podmínek pro život v kraji vidím ve zkvalitnění sociálních služeb, v lepší koordinaci investic mezi krajem a obcemi nebo v systémovém zlepšování dopravních možností s větším ohledem na osoby s postižením, děti a seniory.