Ing. arch. Pavel Grasse

Architekt, urbanista, ProOlomouc
Olomouc, okr. Olomouc
Ing. arch. Pavel Grasse

Ing. arch. Pavel Grasse

Jméno, příjmení: Ing.arch. Pavel Grasse
Věk: 55, žiji v Olomouci
Dosažené vzdělání: VŠ
povolání: architekt a územní plánovač, hudebník
zaměstnání: OSVČ, městský zastupitel za politické hnutí ProOlomouc

Moje profese mě naučila rozhodovat se a nést velkou zodpovědnost. Pro správné rozhodování je důležité mít jasnou vizi a přitom znát detaily věcí. Jasnou vizi jako zakládající člen komunálního politického hnutí Pro Olomouc a lídr v komunálních volbách 2014 mám. Pro detaily věcí sahám ke svým dlouholetým zkušenostem z projekční praxe i z praxe pracovníka ve státní správě v oblasti územního i ekonomického rozvoje měst a obcí.
Ke každé vrcholové řídící práci je potřebné mít kvalitní zázemí v pracovním týmu a jeho perfektní organizaci, proto jednou z mých priorit je organizačně i personálně dobře fungující krajský úřad.
Ve své polické práci si jako hnutí konstituované hlavně architekty zakládáme na tom, že se snažíme více poslouchat občany, než to umožňují etablovaným politickým stranám jejich sekretariáty. Proto jsme se rozhodli do krajských voleb spojit svoje síly se starosty obcí, s nimiž na jejich rozvoji jako architekti denně prakticky spolupracujeme. Díky svému profesnímu zaměření dokážu identifikovat problémy, které Olomouc i Olomoucký kraj má, jak v infrastruktuře, podmínkách pro podnikání i práci, tak i v podmínkách pro kulturu, sport, školství i každodenní život. K velkým věcem není vždy potřeba velkých peněz, ale mnohdy jen kreativní a poctivý přístup.