Milan Mlateček

Starosta, STAN
Hrubčice, okr. Prostějov
Milan Mlateček

Jmenuji se Milan Mlateček a narodil jsem se 31. 10. 1972 v Prostějově. Absolvoval jsem Střední zemědělskou školu ve Vyškově, obor agronom, zootechnik. Před zvolením starostou obce Hrubčice v roce 2002 jsem pracoval jako skladový operátor ve firmě Zetaspol s.r.o. v Bedihošti. Mezi mé zájmy patří historie, hlavně středověk, turistika a relaxace práce na zahradě.
Obec Hrubčice je zřizovatelem mateřské školy a základní školy, jejichž provoz a údržba stojí obec nemalé finanční prostředky. V nedávné minulosti od roku 2014 byly realizovány projekty: Systém pro separaci biologicky rozložitelného odpadu (občanům, kteří měli zájem, byly předány bezplatně do výpůjčky kompostéry), přírodní hřiště v mateřské škole, hřiště v základní škole a fitness hřiště, dále proběhla revitalizace zeleně v obci, v místní části Otonovice byly vybudovány nové chodníky a v letošním roce na podzim dojde k zahájení výstavby inženýrských sítí pro 27 rodinných domů, která bude ukončena na jaře příštího roku. V Hrubčicích se nachází zámek, který byl s bývalým dvorem a polnostmi vrácen Olomoucké kapitule, další kulturní památky jsou Zvonice a sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána, které se nachází přímo uprostřed obce, kostel sv. Urbana a dům č. pop. 86. Do krajského zastupitelstva kandiduji proto, že je pořád potřeba rozvíjet, prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi krajem a obcemi ve všech oblastech.