Marek Ošťádal

Starosta, STAN
Náklo, okr. Olomouc
Marek Ošťádal

Dobré deň, menôjô se Marek Ošťádalu. Na světě ôž pobévám bez přestávkê celéch 42 roku. Od sviho narozeni žêjô v Mezêcich, části obce Náklo a popravdě bêch nigde jinde ôž ani bévat nechtěl. Dědina je plná dobréch lêdi a za tê leta, po kery tadê žêjô se nám podařêlo ôdělat hromadô fšelajakéch pêtlovinek. Před šestima rokama to došlo až tak daleko, že sem se stal starostó obce Náklo. Co na to řict, kdêž člověk neco dělá, toš to má dělat pořádně a v mim připadě dnes teda hlavně tak, abe fšeckéch, vic jak 1500 nadřizenéch, kery fčel mám a keři bedlêvě pozorôjó každé muj krok, se mnó bêlo spokojenéch.
Starostê podporôjô proto, že si mêslim, že kraj bê mělê vist lêdi, keři ôž negde ôkázale, že v mich něco je. Lêdi, keři vijó, co lêdi v krajô potřebôjó, protože tam s něma bévajó a potřebôjó to takê. Mêslim si, že tak jak ve fabrice bê měl ředitel začit ô smětákô na dilně, tak ê politik bê měl začit ôž od děcka tym, že ho přêhlásijó do nejakyho spolkô a celé žěvot obětôje svimô okoli né gvulê penězum, ale gvulê temô, že ho má rád a že mô na něm záleži.