Jiří Řezníček

Starosta, STAN
Tučín, okr. Přerov
Jiří Řezníček

Chci pomoct našim obcím a městům ve stejnoměrném rozvoji aby obce a města nebyla jen okrajovým přívažkem Olomouckého kraje.

Majetek Olomouckého kraje zvláště pak komunikace by měly být preventivně udržovány a chráněny před ničením než vynakládání financí na opravy opraveného.

Obcím a městům Olomouckého kraje by slušel úsměv spokojených lidí, pospolitost a vzájemná tolerance.