Jaroslav Nimrichtr

Starosta, STAN
Postřelmov, okr. Šumperk
Jaroslav Nimrichtr

Před deseti lety mě přesvědčili kamarádi a známí, abych šel do komunální politiky. Dlouho jsem odolával, ale nakonec jsem do toho šel a dnes již třetí volební období jsem starostou obce Postřelmov. Profesně jsem začínal u Českých drah, ale před tím než jsem začal dělat starostu, jsem téměř třicet let pracoval u Správy silnic Olomouckého kraje. Při této práci jsem poznal prakticky celé dva okresy Šumperk a Jeseník. Tento krásný kraj s nádhernou přírodou mi rozhodně není lhostejný, a proto jsem se rozhodl, že se pokusím přispět svými zkušenostmi z profesního života a komunální politiky k jeho dalšímu rozvoji. Podle mě je největším problémem našeho regionu dopravní dostupnost, a proto bych byl velmi rád, kdyby se podařilo vyvrátit rčení, že Olomoucký kraj končí u Mohelnice.

Život v kraji, to je život ve městech a v obcích. Jsou to radosti i starosti všech lidí. Já jsem přesvědčen, že největší přehled o tom, co lidé v našem kraji opravdu potřebují, mají starostové, a proto kandiduji na kandidátní listině Starostové ProOlomoucký kraj.