Dolní Studénky, Hudba bez hranic

25.-26. Června 2016

Mezinárodní festival, více informací a podrobný program na www.hudbabezhranic.cz.