Střípky z činnosti Finančního výboru

Od letošních krajských voleb pracuji jako člen Finančního výboru Olomouckého kraje (dále FV). Obsah materiálů je rozsáhlý a je náročné se s nimi seznámit. Ze dvou jednání FV, která dosud proběhla, mám tyto postřehy.

Kraj plánuje snížení dluhové služby, vyšší splácení úvěrů a snižování zadluženosti. Což je vzhledem k vysokému dluhu kraje správný postup. Na podnět obcí byl posílen Program obnovy venkova. V systému dotací je vysoký podíl individuálních dotací a STAN prosazuje jejich snižování ve prospěch dotací s jasnými pravidly, v tomto směru už vedení kraje začíná dělat první kroky. FV požaduje, aby mu byl předložen a vysvětlen systém rezerv, které jsou na některých odborech a jsou potom rozpouštěny na financování příspěvkových organizací a na dotace.

 

Je zarážející, že jsem ve výboru za STAN sám, ačkoliv volební výsledky STAN v OLK byly lepší než například ODS, která zde má zástupce tři.

Celkově ANO po volbách voliče zklamalo, když se opět spojilo se stávajícími tradičními stranami a vytvořilo s nimi koalici. Před volbami zpívali jinou písničku. Tedy opět nic nového a naděje na dobré změny jsou stále v očekávání. Místo toho nás ministr financí obdařil zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Zákonem, který obce nepotřebují – řeší obce a veřejné instituce, které jsou celonárodně ekonomicky zdravé. Obce dosáhly za rok 2016 přebytku rozpočtu 44 mld., zadluženost klesla pod 80 mld.

Naopak se kvůli byrokratické nesmyslnosti komplikují investice, které klesají a nevyužívají se dotace. Zákon je tedy opět bičem na dobré hospodáře a zadlužený stát si žádná pravidla nestanovil. Zákonem se zvyšuje počet zveřejňovaných materiálů a tím se komplikuje rozhodování obcí. Za největší vrchol byrokracie považuji povinnost, aby i naše příspěvkové organizace – školy, technické služby…zpracovávaly střednědobý výhled rozpočtu – když jsou 100% závislí na rozpočtech obcí a krajů. Opět je odpoutáváme od jejich práce – vzdělávání, údržba měst – a opět se budou tvořit plány a tabulky, které nikdo nepotřebuje. Děkujeme  ANO! Toto je řízení státu jako podniku?

Senát podal na tento zákon ústavní žalobu a tak přece jenom je tu někdo, kdo nezapomněl, odkud pochází.

Stejně tak nás obce odrazuje využívání dotací, když se po realizaci akcí na nás slétnou kontroly a audity a předepisují nám vratky a penále. Jak to, že to v Polsku jde kupředu mnohem rychleji a s dotacemi mají jednodušší systémy? Přebírejme dobré zkušenosti, zvláště když neoperativnost poskytování dotací je už dlouhodobě špatná a veřejně kritizovaná.

V současné době má Město Litovel s obcí Haňovice připraven společný projekt na stavbu kanalizace. Je to dobrý příklad využití velké ČOV v Litovli k čištění odpadních vod aniž by se stavěla v malé obci čistírna nová. Úspory jsou jak investiční tak potom provozní. Uvidíme, jak se nám bude s dotacemi v novém dotačním období dařit. Držte nám všechny palce i prsty.

Estonský e-goverment

Po pondělním krajském zastupitelstvu následoval zrychlený přesun 🐝na den do Tallinnu. S kolegy ze STANu Honzou Farským, Vítkem Rakušanem, Ondrou Lochmanen a Tomášem Jechem jsme se vyrazili inspirovat high-tech E-stonskem😎 Paní velvyslankyně pro nás připravila výborný program na téma e-government, je až neuvěřitelné, co v této malé zemičce dokázali. Občané zde mohou přes internet např. volit, zařizovat si lékařské recepty, veškeré doklady, za 18 minut zvládnou založit firmu, zřídit bankovní účet, on-line se dozvědět známky a domácí úkoly svých dítek,vyřídit si stavební povolení či podat daňové přiznání, které se nejnověji bude podnikatelům i fyzickým osobám dokonce samo generovat z účetnictví!Pro nás zatím dokonalé sci-fi,vezmu-li pokrytí vysokorychlostním internetem na úrovni doby kamenné, NEfunkčnost superdrahého systému MS 2014+ z dílny Tesco Software či skandální NEpodporu živnostníků ze strany vládních politiků a dokonce vrcholných ústavních činitelů. Měli by chlapci místo do Mosky a Pekingu vyrazit spíše do Tallinnu. Zvláště když balík peněz EU na plošné pokrytí ČR broadbandem i e-government leží ladem a nejsme schopni jej vyčerpat😣. I přes dokonalé technologie E-stonsko podporuje tradice a místní produkty, dlouhý den jsme tak završili e-diskuzí ve středověké krčmě u korbelů domácího bylinkového piva a sušeného losa… a v noci už snili o fungujícím e-governmentu u nás…

imageimage(7)image(6)image(5)image(4)image(3)image(2)image(1)

Jednání o čerpání fondů z EU

Poslední dva týdny byly plné jednání o čerpání evropských fondů.
Nejprve Rada pro fondy Evropské strukturální a investiční fondy, kde jsme se dozvěděli údajně pozitivní zprávu, že jsme v žebříčku zemí již čtvrtí, resp. šestí od konce v čerpání(i oficiální statistiky se liší:-) a ze strany zástupců nestátních neziskových organizací také smutnou zprávu, že dosud neziskovky v naší zemi byly úspěšné jen v 1400 žádostech o dotaci napříč všemi operačními programy, a to jich u nás je 140 000!
Následoval monitorovací výbor Integrovaného operačního programu, kde jsme se nejprve od představitelů Evropské komise dozvěděli, že jsme čtvrtí od konce v čerpání prostředků EU a svědčí to asi o tom, že se nám tak daří, že ani prostředky EU nepotřebujeme. To může mít pro nás bohužel negativní dopady při vyjednávání částky podpory EU pro budoucí programovací období 2021-2027.
Následují zprávy už pozitivní, Sdružení místních samospráv se podařilo spolu s partnery přesunout 3 miliardy Kč k navýšení alokace ve prospěch škol a prosadit výhodnější a jednodušší podmínky pro podporu v oblasti sociálního bydlení.
Tento týden následovala platforma CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) v rámci Operačního programu zaměstnanost a včera a dnes zakončilo tour po operačních programech výjezdní zasedání monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova. Zde jsme spolu s Národní sítí místních akčních skupin zabojovali o změnu Programu rozvoje venkova tak, aby v rámci místních akčních skupin mohly být podpořeny i aktivity spolků a neziskovek v našich obcích a bylo využito podstatně jednoduššího systému žádostí a administrace v rámci tzv. grantových schémat. Věřím, že budeme úspěšní, byla by to skutečná pomoc našim spolkům, válcovaným v současnosti nesmysly typu EET. Trošku smutné je, že v rámci Programu rozvoje venkova se prakticky nečerpají opatření určená ke spolupráci, ať již mezi zemědělci či obcemi se zemědělci, což je např. v Rakousku zcela běžné. Věřím, že i Sdružení místních samospráv napomůže v rámci chystané publikace příkladů dobré praxe spolupráce zvrátit tento nezájem.

image(1) image(2) image

Ještě ne všechny obce doceňují partnerství v území

Na stránkách aktuálního vydání Moderní obce nalezneme obsáhlý rozhovor s naším panem místopředsedou a také věčným optimistou Radimem Sršněm

17758231_1535652229882572_6646037013802918000_o

Poděkování

foto-podekovani

 

V krajské metropoli naladili kraj Starostové ProOlomoucký kraj posledním předvolebním koncertem

Úterní zprvu deštivé odpoledne proměnila hudba dechového orchestru tak, že slunce rozehnalo mraky nad Prostějovem i Olomoucí, kde kandidáti koalice Starostové ProOlomoucký kraj zakončili sérii koncetrů „Naladíme kraj“. Přes poměrně chladné větrné počasí si všichni přítomní vychutnali krásnou hudbu se zpěvem Jana Smigmatora a sólovou skladbou lídra kandidátky Radima Sršně, kteří si společně s ostatními užili krásné odpoledne nejen v krajské metropoli. nezbývá než popřát Olomouckému kraji, aby i po volbách do zastupitelstva kraje byl usměvavý, se svěžím větrem z hor.

koncert3 koncert2 koncert1

Radim Sršeň pod palbou dotazů

Kandidát na hejtmana za Starosty ProOlomoucký kraj Radim Sršeň odpovídal na dotazy čtenářů Deníku. Co chce prosadit v případě volebního úspěchu? Jaké je Radimovo životní motto? Podporuje ražbu tunelu pod Červenohorským sedlem? A co je podle něho základním předpokladem úspěšného regionálního rozvoje?

Celý článek zde.

Olomoucký kraj hlasoval proti stávající podobě EET

Olomoucký kraj dnes i za podpory zastupitelů za ČSSD schválil zákonodárnou iniciativu, která vyjímá ze zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) malé živnostníky, jejichž obrat je menší než 10 milionů korun za rok. „V regionech nemá EET podporu ani občanů, se kterými jsou naši starostové v každodenním styku, a dokonce už ani některých krajských zastupitelů, kteří jsou příslušní vládnoucí koalici. Při dnešním hlasování v Olomouckém kraji se postavili zastupitelé za ČSSD proti své straně a náš návrh na vynětí malých živnostníků podpořili, stejně jako se to stalo už v Libereckém kraji,“ říká předseda STAN Petr Gazdík.

Cílem novely STAN je nově definovat účastníky EET tak, že se bude jednat pouze o poplatníky daně z příjmu fyzických a právnických osob, kteří jsou zároveň plátci DPH, a jejich zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní měsíc. Měsíční plátci totiž mají roční obrat nad 10 milionů korun, zatímco čtvrtletní plátci mají obrat nižší – a právě jich by se tato povinnost podle STAN týkat neměla.

„Na vesnicích máme pět pilířů občanské vybavenosti. Poštu, školu, obchod, kostel a hostinec. Pošty už nám likvidují a teď přišla řada na malé obchody a hospody a já se děsím, kdy přijde řada na školy a kostely. Už dlouho upozorňujeme na to, že zákon o EET bude mít velmi negativní dopad na život v obcích a městech, a hejtmani a vládní strany by si to měly uvědomit dřív, než narazí na odpor nejen občanů, ale i vlastních straníků v regionech, jako se to už stalo v Olomouckém a Libereckém kraji,“ dodává starosta Dolních Studének a lídr kandidátky v Olomouckém kraji Radim Sršeň (STAN).

eet

Sérii koncertů „Naladíme kraj“ jsme začali v Jeseníku

Úterní chladnější odpoledne strávili kandidáti koalice Starostové ProOlomoucký kraj před jesenickou radnicí, kde zahájili sérii koncertů „Naladíme kraj“. Účinkoval dechový soubor ze Zábřeha, kandidát na hejtmana a lídr kandidátky Starostové ProOlomoucký kraj Radim Sršeň zahrál přítomným sólo na pozoun. Ani o melouny nebyli jeseničtí ochuzeni, lídr všem představil přítomné starosty obcí, z nichž nejvíce jich bylo z toliko opomíjeného severu. Nechyběli tu ani Petr Daněk – dvojka kandidátky (ProOlomouc) a Radek Brázda, starosta Troubek a Tomáš Müller, starosta Nové Hradečné. Další koncert nás čeká ve středu 21. září, kdy budeme hrát v Šumperku „u sovy“ od 15.30 hodin.

jesenik3 jesenik2 jesenik1

Úspěšný orchestr zahraje zdarma po Olomouckém kraji

Na šesti místech Olomouckého kraje vyroste v následujících dnech koncertní pódium, na kterém vystoupí špičkový dechový orchestr ze Zábřeha. Soubor třiceti mladých muzikantů získal cenu Zlaté pásmo v národní soutěži orchestrů a letos reprezentoval Českou republiku na prestižním mezinárodním festivalu v Šanghaji. Speciálním hostem koncertů bude muzikálový zpěvák Jan Smigmator. Vstup je zdarma.

Dechový orchestr zahájí své „turné“ po Olomouckém kraji v úterý 20. září v Jeseníku na náměstí u radnice v 16 hodin a hned druhý den bude pokračovat v Šumperku v parku u Sovy od 15.30 hodin. Ve čtvrtek 29. září rozezní známé orchestrální skladby hned dvě náměstí po sobě, nejprve v Přerově od 15 hodin a poté v Litovli od 17 hodin. A také v úterý 4. října odehraje úspěšný ansámbl dva koncerty, začne v 15 hodin na náměstí v Prostějově a skončí v 17 hodin na Horním náměstí v Olomouci.

„Na koncerty se moc těšíme, zahrajeme známé standardní ale i moderní skladby, které lidé určitě budou znát a my doufáme, že si je s námi s chutí zazpívají,“ uvedl pozounista orchestru Radim Sršeň.

dechovy-orchestr_small

Sršeň nabízí na internetu tablet, důležité je vyhnout se tesaříkovi

naladime-kraj_hra_logo-1Jesenickou krajinou letí sršeň, hraje na pozoun a vyhýbá se zlým tesaříkům. Tak vypadá nová hra, kterou si nejen pro své mladé příznivce připravil starosta Dolních Studének a kandidát na hejtmana za Starosty ProOlomoucký kraj Radim Sršeň.

„Nejsme papaláši, ale starostové, kteří každý den řeší malé i velké problémy obcí, měst a jejich občanů. Proto jsme celou kampaň pojali netradičně, včetně internetové hry, která vychází z našeho sloganu Naladíme kraj. Chceme Olomouckému kraji vrátit úsměv, důvěryhodnost a energii,“ popisuje Radim Sršeň. Mobilní aplikace pro chytré telefony, jejímž cílem je zlidštit komunikaci politika s voliči, je v české volební kampani novinkou. Zájemci si ji mohou zdarma stáhnout jako aplikaci do svých mobilních telefonů, zahrát ji mohou také přes internet na běžném počítači na adrese www.NaladimeKraj.cz. Hra nabízí kromě propojení zábavy a politiky také šanci na výhru. „Nejlepšího hráče jsme se rozhodli ocenit. Kdo do termínu krajských voleb 7. října nahraje nejvyšší skóre, získá tablet,“

upozornil Radim Sršeň.

Pod číslem 42 kandiduje za Starosty ProOlomoucký kraj hned 47 starostů a navíc další regionální osobnosti. Mezi jejich priority patří průhledné hospodaření kraje a spravedlivé rozdělování dotací do všech částí regionu.

Chystáme pro Vás další akci – „Naladíme kraj“

V nejbližších dnech pro Vás připravujeme sérii předvolebních koncertů s názvem „Naladíme kraj“. V rámci koncertu vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh spolu se speciálním hostem zpěvákem Janem Smigmátorem. Těšíme se na setkání s Vámi.

plakát ke stažení zde

naladime_kraj

Více jak 3 tuny melounů byly rozdány v Olomouckém kraji

Poslední prázdninový den a další tři dny na začátku září proběhla happeningová akce pod názvem „Melouny spravedlivě“, a to v 9 městech Olomouckého kraje a v jedné obci. Na náměstích v Olomouci, Šternberku, Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Přerově, Konici, Prostějově, Šumperku a Zábřehu byly rozdány více jak 3 tuny melounů a užívali si to voliči i kandidáti koalice Starostové ProOlomoucký kraj. V sobotu dne 3. září zavítali na sever Jesenicka do Velké Kraše, která slavila 760. výročí založení obce, kde strávili krásné odpoledne s tamními občany. Dalších 800 kilogramů melounů bude rozdáno ve čtvrtek 8. září v Litovli, Uničově a Mohelnici, tímto zveme všechny sympatizanty a příznivce.

meloun1 meloun2

MELOUNY SPRAVEDLIVĚ – zahajujeme kontaktní kampaň s voliči v krajské metropoli

Poslední prázdninový den jsme stejně jako ostatní kraje zahájili kontaktní kampaň s voliči v krajské metropoli akcí „Melouny spravedlivě“. Na Dolním náměstí v Olomouci mez Morovým sloupem a Jupiterovou kašnou měli možnost setkání s kandidáty do krajských voleb za koalici Starostové ProOlomoucký kraj občané našeho kraje, kteří přišli v hojném počtu a různých věkových skupin od miminek po seniory. Dalším zastavením bylo město Šternberk a nezbývá než konstatovat, že 800 kg melounů, které jsme dnes rozdali, nestačilo uspokojit všechny zájemce. První zářijový den pokračujeme s další dávkou melounů na Přerovsko, kdy navštívíme města Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov.

melouny5 melouny4 melouny3

 

Starostové rozdávají melouny spravedlivě !

Starostové ProOlomoucký kraj zahájili ostrou fázi volební kampaně pro krajské volby. Série happeningů po Olomouckém kraji nese název Melouny spravedlivě a jeho smyslem je upozornit na netransparentní rozdělování krajských prostředků. Právě změna tohoto systému je jedna z priorit hnutí Starostové ProOlomoucký kraj, za které kandiduje 47 starostů a místostarostů.

A jak současná kontaktní kampaň probíhá? Z fiktivní krabice od vína předávají starostové melouny kolemjdoucím, a chtějí tak upozornit na korupční kauzy stávající oranžovo rudé vládní koalice.

„Průhledné a spravedlivé rozdělování krajských prostředků a přesunutí pravomocí do krajů co nejblíže občanům, ořezání přebujelé byrokracie a stop zadlužování krajských samospráv. Pod naším vedením se kraje dostanou do kompetentních rukou starostů, kteří se díky své poctivé práci těší největší důvěře lidí,“ říká místopředseda STAN a kandidát na hejtmana v Olomouckém kraji Radim Sršeň.

Další segment volební kampaně nazvali Starostové ProOlomoucký kraj Starostové se starají. „K dnešnímu dni naši kandidáti navštívili asi třetinu obcí a měst v Olomouckém kraji. Na základě osobních rozhovorů se zástupci navštívených samospráv jsme zjistili tamní problémy, které budeme chtít přenést i na půdu krajských zastupitelstev. Výsledek naší práce kdokoliv najde na webu www.starostovesestaraji.cz,“ dodává dvojka na kandidátce Starostů Petr Daněk.

 

Přijďte si pro svůj meloun:

2. 9. Konice – náměstí (15:00)
2. 9. Prostějov – náměstí T. G. Masaryka (16.30)
3. 9. Šumperk – Hlavní třída (9:00)
3. 9. Zábřeh – Dolní náměstí (10.30)
3. 9. Velká Kraš – oslavy 760. výročí obce (14:00)
8. 9. Litovel – náměstí (14:00)
8. 9. Uničov – náměstí (15.30)
8. 9. Mohelnice – náměstí (17:00)
20. 9. Jeseník – náměstí (16:00)

Kontakt:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
E: kancelar@radimsrsen.cz
T: +420 603 578 141
A: Dolní Studénky 155, 788 20

Místopředseda STAN: Z veřejných činitelů máme u občanů dlouhodobě nejvyšší důvěru

Transparentní a efektivní nakládání s veřejnými prostředky v kraji pokulhává, povzdechl si lídr STAN v Olomouckém kraji Radim Sršeň. Co s tím? A jak vnímá obvinění hejtmana z korupce? Hovořili jsme ale také o nezaměstnanosti, o špatné dopravní infrastruktuře a obslužnosti v kraji, ale i řadě dalších problémů regionu.Za svou hlavní prioritu jste označil elektronizaci a transparentnost veřejné správy. „Budeme v krajích podporovat elektronickou komunikaci s úřady a jejich transparentnost. Jako první krok budeme usilovat o rozklikávací rozpočty, aby si každý občan kraje mohl ověřit, za co se utrácí jeho peníze.“ Souvisí to nějak s podezřelými zakázkami kraje, z nichž některé prošetřuje dokonce i policie? A jak vnímáte samotné obvinění hejtmana Rozbořila z korupce?

 

 

Téma transparentnosti je jedním z hlavních témat, které Starostové a Nezávislí dlouhodobě prosazují. Nejde zdaleka jen o rozklikávací rozpočty, ten ostatně již v současnosti Olomoucký kraj má, jde především o transparentní utrácení a rozdělování krajských prostředků. To v Olomouckém kraji dlouhodobě pokulhává, např. pokud se týká dotací přidělovaných Olomouckým krajem a v minulosti dokonce i evropských dotací rozdělovaných přes Regionální operační program Střední Morava. Potřebnost a účelnost, nikoliv stranická příslušnost by v tomto ohledu měly hrát hlavní roli.

Pokud se týká obvinění hejtmana Rozbořila, ctím presumpci neviny a počkejme si na výsledky vyšetřování. Na druhou stranu celá kauza pouze potvrzuje neblahý trend ovlivňování směřování dotací v Olomouckém kraji, na který dlouhodobě upozorňujeme.

Máte představu, jak do rozhodování o věcech veřejných více zapojit i občany?

Mám zkušenosti z našeho regionu i celé Evropy se zapojením občanů do rozhodování o věcech veřejných prostřednictvím komunitního plánování. Jedná se o metodu LEADER, která dnes již nejen v Evropě, ale i dalších koutech světa úspěšně dokázala prostřednictvím místních akčních skupin aktivizovat občany a zapojit je do rozvoje své obce, města či regionu. Jednoduchá myšlenka, která neuvěřitelně funguje, jde jen o to dát skutečný prostor lidem a jejich myšlenkám a šikovnosti. Mám tu čest působit jako expert v rámci projektu Evropské komise na podporu rozvoje venkova v Gruzii a na komunitní projednávání strategie rozvoje regionu Kazbegi přišlo opakovně více než dvě stě občanů z celkového počtu pět tisíc, kteří v regionu žijí, a to i přesto, že na místním úřadu z důvodu poruchy vytápění seděli v kabátech. Důležitou věcí je také motivovat a zapojit mládež do rozhodování o věcech veřejných. Podporuji myšlenku participativních rozpočtů, kdy by mládež mohla rozhodovat o rozdělování části prostředků, které jsou mladým lidem v rozpočtech obcí, měst a krajů určeny.

V nedávném porovnání kvality života ve všech regionech České republiky se Olomoucký kraj umístil na 12 místě. Na vině je podle této analýzy zejména špatná poloha kraje, ale i vysoká nezaměstnat a dopravní obslužnost zejména na Jesenicku. Polohu kraje neovlivníte, ostatní ale můžete. Co byste chtěl učinit pro zlepšení života v kraji?

Osobně si myslím, že některé kraje mají ještě horší polohu a např. i Středočeský kraj, ač se to možná nezdá, má pro svou správu velmi nešťastné vymezení. Skutečným problémem Olomouckého kraje je špatná dopravní infrastruktura a obslužnost a s tím do značné míry souvisí i další problémy, jako např. nezaměstnanost. Kraj by měl lépe dopravu koordinovat a využívat moderních nástrojů jako např. příměstských vlaků v rámci aglomerací či naopak minibusů, komunitních taxi, případně mobilních aplikací na spolujízdu v řídce osídlených oblastech kraje. Samostatnou kapitolou je dopravní infrastruktura, je neskutečné, že v současnosti jedinou přístupovou cestou na Jesenicko je silnička přes Ramzovské sedlo, průjezd Přerovem představuje velmi často noční můru. Ač dálnice a silnice prvních tříd nepatří do vlastnictví a jeho kompetencí, každý kraj by měl být zároveň neúnavným advokátem a lobbistou za zájmy svých občanů navenek – stejně jako my starostové jsme zvyklí bojovat za zájmy svých občanů. Dalším problémem je např. nefunkční politika regionálního rozvoje v Olomouckém kraji, která segreguje jednotlivá města a obce namísto skutečně integrovaného a propojeného rozvoje.

radim

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistopredseda-STAN-Z-verejnych-cinitelu-mame-u-obcanu-dlouhodobe-nejvyssi-duveru-448791

Starostové se starají

Zveme vás na náš unikátní web Starostové se starají www.starostovesestaraji.cz, kde najdete naše priority pro každou konkrétní obec a také roli melounů v kontaktní kampani.

Nechceme Šantovka Tower. Osobnosti píší radním, ti nejsou jednotní

Olomouc – Přijetí stavební uzávěry v lokalitě Šantovka chtějí po olomouckých radních desítky lidí, kteří jim v minulých týdnech adresovali e-maily s výzvou. Rozhodnutí by zabránilo začátku stavby diskutované výškové budovy Šantovka Tower v místě bývalé továrny MILO nedaleko centra města do doby, než zastupitelé schválí novou verzi územního plánu.

Radnice se bude případným omezením investora zabývat v úterý.

E-mailovou kampaň spustily v polovině června sdružení Za krásnou Olomouc a iniciativa Občasné proti Šantovka Tower.

„Mám asi pět set mailů, už si jen dělám čárky,“ reagoval odlehčeně ekonomický náměstek olomouckého primátora Martin Major (ODS).

Kopie elektronické pošty chodí také do schránky sdružení. To jich potvrdilo na pět desítek.

Major: Uzávěra by byla nefér

V červenci se na radní obrátil například děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jiří Lach.

„Svou žádost píši jako občan Olomouce, historik a zároveň děkan. Ze všech třech pozic se projekt jeví jako tragická rána na tváři města a Vaše kladné stanovisko k Šantovka Tower by zcela jistě narušilo důvěru občanů Olomouce i odborné veřejnosti,“ uvedl profesor, který plánovanou 75 metrů vysokou dominantu označil za módní stavební vlnu.

Svůj názor připojil i historik umění a bývalý dlouholetý ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal nebo zástupce přednosty hemato-onkologické kliniky olomoucké fakultní nemocnice Edgar Faber.

Lze očekávat, že projednávání návrhu o stavební uzávěře nebude hladké.

Například Major se netají tím, že návrh nepodpoří.

„ODS byla od počátku pro přeměnu území bývalé chemičky. Beru to i tak, že o několik desítek metrů vedle je budova rovněž výšková a o u nádraží další a přišlo by mi nefér jiným investorům šlapat po rýsovacím prkně,“ řekl náměstek ke stavbám olomouckého podnikatele Josefa Tesaříka.

Ministerstvo trvá na 23 metrech. Max

Předkladatelem materiálu je náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09), který má v radě města na starosti územní plánování.

„U mě je to jasné, za kolegy mluvit nemohu,“ nechtěl odhadovat, zda bude mít pro vydání územního opatření o stavební uzávěře dostatečnou podporu.

Jeho snahou je, aby společnost SMC Development nemohla využít situace, kdy v lokalitě u nákupního centra Šantovka neplatí žádná omezení.

Územní plán zde totiž loni zrušil krajský soud, protože město nemělo přísné výškové limity dostatečně zdůvodněné.

Změněná verze se dosud na jednání zastupitelstva nedostala. Stát by se tak mohlo podle odhadů buď letos nebo začátkem příštího roku.

Záležet bude na jednáních s ministerstvem kultury, které kvůli ochraně panoramatu města trvá na přísných omezeních stavění do výšky, konkrétně 23 metrech.

Stavební uzávěru začala radnice připravovat loni na podzim poté, co ji takový postup doporučil Nejvyšší správní soud.

Olomouc se na něj obrátila, jelikož termín pro přepracování územního plánu uložený krajským soudem jí nestačil.

V březnu se radnice rozhodla zadat dvě právní analýzy, aby zjistila, zda ji kvůli uzávěře nehrozí riziko žaloby. Výsledky přišly v červnu.

„Podle analýz je to na hraně. Zda přinesly něco nového? Asi ne, problém dále rozmělňují, nestaví se jednoznačně na tu či onu stranu,“ uvedl Martin Major.

„Posudky jsou, nechci říct, úplně nejednoznačné, ale každý si v nich přečte, co chce,“ souhlasil Aleš Jakubec.

Autor: Ondřej Zuntych
Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/nechceme-santovka-tower-osobnosti-pisi-radnim-ti-nejsou-jednotni-20160809.html

 

V Držovicích opravují z vlastního místní hřbitov. A nejen jej

Držovice – Před rokem otevřeli v Držovicích nový Obecní dům. Původně základní škola, za války lazaret, později učňovské středisko. Budova sloužila lidem do roku 2009. „Tehdy si město Prostějov vzalo učně do svých prostor a my najednou stáli před otázkou, jak sto čtyřicet pět let starý objekt využít,“ řekla starostka Držovic Blanka Kolečkářová. „A tak jsme se rozhodli, že si Obecní dům dáme jako dárek a budeme v něm pořádat vlastní akce. Plesy, bály, divadelní představení, přednášky,“ doplnila.

Dnes tu má mimo jiné zázemí rodinné centrum Sluníčko spolu s Klubem seniorů a turistů, probíhají zde hodiny cvičení jógy a aerobiku a 1. září tu slavnostně otevřou obecní knihovnu. Kromě toho objekt využívá také držovická komunální technika.

„Musím říci, že se nám investice do rekonstrukce budovy vyplatili a navíc jsme pyšní na to, že jsme nemuseli čerpat žádné dotace. Jsem nejraději, když si všechno platíme z vlastních peněz. Můžeme si tak sami rozhodovat o tom, jak bude všechno vypadat, řídíme si stavby a opravy a nemáme vůči nikomu žádné další povinnosti,“ vysvětlila starostka.

Nová zídka i lavečky

Obec má do budoucna naplánované další aktivity, z těch minulých už má naopak část úspěšně splněnou.

„O prázdninách teď opravujeme a rozšiřujeme místní hřbitov. Takovou investiční akcí se stavební úřad pravděpodobně ještě nezabýval, ale nakonec jsme se domluvili,“ smála se Blanka Kolečkářová.

„Budeme dělat novou zídku, plot, chceme plochu hřbitova rozšířit o vsypovou loučku a místo pro urny, pořídíme nové lavečky. Rozpočet je stanovený asi na čtyři milióny korun a opět jdou všechny peníze z našich vlastních zdrojů,“ řekla. Zahradní práce dostala na starosti firma LT Ekoles Servis z Příkaz.

„Budeme tady dělat terénní úpravy, na hřbitov a v jeho nejbližším okolí vysadíme asi třicet stromů a nějaké keře, vysejeme nový trávník,“ řekl její zaměstnanec Petr Gola. Lidem se prý úpravy na hřbitově líbí, ale někteří mají obavy z toho, že listnaté stromy jim na podzim budou shazovat listí na hroby.

„Víte, ono je to těžké. Když sázíme listnáče, někteří obyvatelé chtějí jehličnany a naopak,“ dodal Pavel Gola na základě svých zkušeností.

Držovičtí udělali podle slov své starostky za deset let, kdy je v úřadu, obrovský kus práce.

„Opravili jsme celou obec, a máme pořád hodně plánů i do budoucna. Já svou funkci vzala kdysi jako službu lidem a beru to tak stále. Ale nemůžu pracovat 24 hodin denně, protože mám také svůj osobní život, rodinu. Skloubit svou práci s časem, který chci strávit se svými blízkými, je velmi náročné. Ale vím, že to s sebou moje práce nese,“ svěřila se Kolečkářová.

Nepochopení opozice

„Věřte mi, že se cítím zodpovědná za všechno, co v obci uděláme, co se podaří, ale i nepodaří. A proto mě mrzí, když někteří občané neustále poukazují na to, jak to tady funguje. Chtějí třeba, aby se kanalizace udělala hned, ale my chceme postupovat při opravách a budování logicky a smysluplně, aby stavební práce do života lidí zasáhly co nejméně a přinesly naopak co největší užitek v krátké době,“ dodala starostka.

Často při svých jednáních naráží na nepochopení opozičních členů zastupitelstva, a to ji mrzí.

„Já opozici potřebuji, mám ji ráda, ale opozici konstruktivní, slušnou a morální,“ doplnila ještě.

Jaroslav Studený z Držovic, který v obci opozici zastupuje, je skeptický.

„Paní starostka si veškerá rozhodnutí dělá podle sebe, a tak si myslím, že nás k ničemu nepotřebuje. S tím jsem zásadně nespokojený,“ vyjádřil se.

koleckarova

zdroj:

 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/v-drzovicich-opravuji-z-vlastniho-nejen-mistni-hrbitov-20160811.html

Olomoucké hejtmanství zřejmě nepodpoří změnu zákona o EET

Ani podpisy stovek drobných živnostníků z Olomouckého kraje na petici proti současné podobě zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) nepřiměli vedení krajského úřadu, aby podpořilo zákonodárnou iniciativu na změnu jeho znění. Hejtman Jiří Rozbořil, kterému byla petice koncem června doručena, sice vzal dokument s podpisy 1207 živnostníků z našeho kraje na vědomí, zastupitelstvu ovšem uplatnění zákonodárné iniciativy nedoporučí.

Podobnou petici obdržel také Liberecký kraj, který zákonodárnou iniciativu uplatňuje, proto je zbytečné, abychom návrh také podpořili,“ píše hejtman předkladatelům petičního výboru, který reprezentuje jeho předseda, starosta Dolních Studének Radim Sršeň a místostarosta Pivína Kamil Štětař z hnutí Starostové a nezávislí.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje bude návrh na zákonodárnou iniciativu v oblasti zákona EET projednávat na svém jednání 23. září 2016. Od hejtmanství však dostane záporné doporučení.

Přitom současná podoba zákona o elektronické evidenci tržeb významně ovlivní malé živnostníky a cílem Starostů a nezávislých je prosadit změnu – aby se povinnost uskutečňovat evidenci stanovených tržeb vztahovala pouze na ty poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou současně plátci DPH, a jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

Právě starostové obcí a měst mají vážné obavy o budoucí existenci drobných podnikatelů, kteří zajišťují na mnoha místech základní síť služeb pro občany. „Mnoho živnostníků uvažuje v souvislosti se zavedením EET o ukončení své činnosti. Hlavními důvody jsou jejich věk, technologická náročnost či finanční náklady na pořízení a provoz technologie. Nemluvě o tom, že na mnoha místech Olomouckého kraje internet prostě není,“ upozorňuje starosta Dolních Studének Radim Sršeň. „Dopadne to tak, že naši občané přijdou o služby živnostníků a živnostníci přijdou o živobytí,“ dodal starosta.

Podle členů hnutí STAN má petice obrovskou podporu veřejnosti. Nejen v Olomouckém kraji, ale i v jiných regionech, čítaly podpisové archy více než tisíc sympatizujících živnostníků.

 radim2

Kontakt:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

E: kancelar@radimsrsen.cz
T: +420 603 578 141

STANoviny 0lomouckého kraje – léto 2016

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
čas letí jako voda a podzimní krajské volby se kvapem blíží. V Olomouckém kraji jsme spolu s naším koaličním partnerem hnutím ProOlomouc v minulých měsících pilně pracovali na sestavení co nejkvalitnější kandidátky a tvorbě našeho krajského volebního programu.

Více zde:

STANoviny Olomouckého kraje – léto 2016

Krajský předseda STAN Radek Brázda se zajímá o problémy na obcích Přerovska

Zatímco spousta občanů našeho kraje si užívá prázdninových dnů odpočinkem na dovolené, krajský předseda STAN a starosta obce Troubky Radek Brázda navštěvuje kolegy na obcích Přerovska. Zavítal do mikroregionu Rozvodí, kde navštívil jeho předsedu a místostarostu Stříteže nad Ludinou Zdeňka Léva a starostu Bělotína Eduarda Kavalu. Na vršku zvaném „Jelení kopec“ mezi Bělotínem a Hranicemi skončil v době ledové svou pouť skandinávský ledovec a pro­chází zde hlavní evropské rozvodí mezi Baltským a Čer­ným mořem – dozvídá se jak vznikl název mikroregionu. Pokračoval návštěvami na obcích Opatovice, Ústí, Měrovice nad Hanou a Pavlovice u Přerova.

Starosty obcí na Přerovsku trápí zejména vysoká nezaměstnanost, „Měrovice nad Hanou mají v tomto regionu nejvyšší nezaměstnanost“ posteskl si tamní starosta Ladislav Bařina, „naše obce má necelých 700 obyvatel, z nichž tvoří velký počet Romové, kteří jsou těžko uplatnitelní na trhu práce“ s povzdechem dodává. V téměř stejně velkých Pavlovicích u Přerova znepokojuje starostu Vlastimila Biu nasměrování tranzitní dopravy po silnici III. třídy procházející obcí, která nemá potřebné parametry pro takovou zátěž a způsobuje v obci mnoho problémů.

radel2 radek1

Starostové na Jesenicku konzultují s kandidátem na hejtmana Radimem Sršněm problémy s nezaměstnaností

Společným problémem Jesenicka je nezaměstnanost“ je slyšet z úst starostů obcí v této části regionu, kde dávají lišky dobrou noc. Kandidát na hejtmana Radim Sršeň se zajímá i o tuto část regionu, navštívil starosty ve Velké Kraši, Mikulovicích, Uhelné a Vápenné, aby je povzbudil v jejich nelehké práci. Romové, jejichž etnikum tvoří v těchto obcích značnou část obyvatelstva, tu žijí poměrně krátce, což způsobuje nemalé problémy. Vylidnění regionu Javornicka, které statisticky táhne dolů Jesenicko, se s týká nezaměstnanosti, dělá starosti nejen starostům. „Lidé, kteří v naší obci bydlí velmi krátce, nemají k místu kde bydlí příliš vřelý vztah“ říká starostka Velké Kraše Vlasta Kočí.

Uhelná, která má v současné době necelých 500 obyvatel a spravuje 6 osad, přežívá dnes díky turististickému ruchu, Rychlebské stezky jsou v tomto regionu hojně navštěvované. V místní části této obce Vilémovicích žije dnes pouhých 17 obyvatel (před odsunem německého obyvatelstva před válkou jich tu žilo 700), 5 osad v této části kraje zaniklo.

konzultace2 konzultace

Ve vzduchu se člověk dokáže povznést nad problémy světa aneb jak mne Andrejovo 5+2 zpovídalo…

Šestatřicetiletý dolnostudénecký rodák říká, že jeho angažmá ve veřejném životě a také v politice u něho nebylo jaksi samozřejmé.

5+2

celý článek také k přečtení zde.

Obce se bojí čerpat dotace. Kvůli zákeřným kontrolám

To, že Česko zaostává v čerpání dotací, je známá věc. Proč se tak ale děje už tak zřejmé být nemusí. Na problémy, které obce odrazují od získání evropských nebo státních peněz, teď upozorňují Starostové Pro Olomoucký kraj.

Vadí jim především nesmyslný systém kontrol čerpání peněz, kdy příslušný úřad nejprve administraci dotace vyhodnotí jako správnou a peníze obci uvolní, aby pak kontrola z jiného úřadu objevila v projektu chyby a část z již schválených dotací vesnici odebrala. „Často se stává, že jedna kontrola projekt vyhodnotí jako úspěšný a bezchybný, ovšem za několik měsíců pošle kontrolu jiný úřad, který chybu najde a zpětně odebere část dotace,“ popisuje praxi starosta Litovle Zdeněk Potužák.
Vůbec nejčastěji kontroly odhalují nedostatky při zadávání výběrových řízení. A nic na tom nemění skutečnost, že je pro obce vyřizují specializované externí firmy. „Nebylo by tedy lepší, aby poskytovatel dotace zadával výběrové řízení sám? Předešel by tak mnohým nepříjemnostem. Další možností je, aby poskytovatel dotace prováděl průběžnou kontrolu výběrového řízení a za jeho výsledek pak ručil,“ navrhuje Potužák.
Současný systém čerpání a kontroly dotací je pro obce mimořádně administrativně náročný. To spolu s faktem, že už jednou schválený dotační proces může být zpětně znovu napaden kontrolním orgánem, řadu starostů od čerpání dotací odrazuje. „V téhle podobě je postup kontrolních orgánů pro obce likvidační,“ dodává člen rady Mikroregionu Litovelsko Radovan Vašíček. Stejná rizika číhají i na podnikatele z regionu, pro něž jsou evropské dotační tituly rovněž určeny.

Starostové: Nechceme čekárny na smrt

Zlepšit péči o seniory i jejich společenské postavení – to je dlouhodobý cíl Starostů, kteří upozorňují na to, že stát se péčí o důchodce téměř vůbec nezabývá. V Olomouckém kraji bují nový sociální byznys – vznikají „velkoodchovy“ pro staré lidi, které firmy nesmyslně staví na okrajích měst nebo na odlehlých místech mimo ostatní společenské dění.
Stejně jako dříve upozorňovali Starostové na byznys s dávkami pro rodiny bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, teď varují před podobným trendem v oblasti péče o seniory. Na Moravě vzniklo v posledních letech několik velkokapacitních zařízení pro staré lidi, kde v jediné budově mají najít ubytování stovky důchodců. Podnikatelé tak využívají toho, že klasické veřejné domovy důchodců jsou přeplněné, nebo někde úplně chybí.
„Nesmíme dopustit, aby se v takové cestě ku pomoci seniorům pokračovalo, aby měli pocit, že žijí v čekárně na smrt. Senioři mezi nás patří. Potřebují nás, své město či obec. Být u centra dění a mít blízko tam, kde dříve žili, pracovali, vychovávali nás. Oni patří do našich každodenních životů,“ zdůrazňuje starostka Držovic a zastupitelka Olomouckého kraje Blanka Kolečkářová.
Inspiraci vidí Starostové například v Německu, kde se zcela běžně zřizují domovy důchodců v těsném sousedství mateřských škol, kolikrát se společnou zahradou, čímž přirozeně dochází k mezigeneračním vztahům.
Starostové plánují prosadit takové legislativní změny, které rodinám umožní, aby o staré lidi mohli pečovat sami. Součástí jejich plánu je i rozumná finanční podpora takovýchto rodin.

Úředníci v Olomouci specifikovali pro encyklopedie pojem „Arogance moci“

Počátkem června dostal potřetí v řadě schvalovací razítko památkářů olomouckého magistrátu projekt výškové bytové budovy Šantovka Tower. Oba předchozí souhlasy magistrátu přitom zrušil pro nezákonnost krajský úřad. Také ostatní instituce a orgány, jako jsou Národní památkový ústav či Ministerstvo kultury, zastávají opačný názor než odbor olomoucké radnice vedený Vlastou Kauerovou.

„Příběh projektu Šantovka Tower je dokonalou ukázkou, kam až může zajít arogance moci úředníků a politiků. Účelová snaha prosadit v ochranném pásmu památkové rezervace stavbu výškové budovy vyvrcholila letos na jaře, kdy ředitelka krajského úřadu zrušila krajský odbor kultury, který se stavbou rovněž nesouhlasil,“ popisuje nedávné události olomoucký zastupitel Tomáš Pejpek z hnutí ProOlomouc.
Podle architekta Davida Helcela doprovází schvalovací proces stavby Šantovka Tower všechny myslitelné znaky klientelismu: „Památkáři na magistrátu mají rozdílný přístup k obyčejnému člověku a bohatému investorovi. Bezprecedentně ohrožují památkovou péči v Olomouci,“ varuje David Helcel.
Bytový dům Šantovka Tower se má tyčit nad Olomoucí zhruba do 78 metrů. Pokud se proti červnovému kladnému rozhodnutí magistrátních úředníků někdo z odpůrců odvolá, bude opět rozhodovat krajský úřad. Kritici se obávají, že po jeho nedávné reorganizaci není zaručena jeho kompetentnost a odbornost a mohl by dát záměru zelenou.

V tom případě by investorovi výškové budovy zbývalo vyjednat ke stavbě výjimku z odstupových vzdáleností. Pak by mohl směřovat k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Překážkou pro něj ale může být stavební uzávěra v lokalitě, jejíž vyhlášení město zvažuje. Záměr představila radnice loni na podzim, letos na jaře pak zadala dvě analýzy právních rizik. Výsledek již má, o stavební uzávěře však dosud radní nerozhodovali. Proto podalo hnutí ProOlomouc podnět na nečinnost radnice. „Rada přijetí stavební uzávěry různými způsoby protahuje a odkládá. Vypadá to, že ji přijmout nechce. A tak projekt Šantovka Tower může projít, i když nebude řádně odborně posouzený vzhledem k památkové legislativě,“ míní zastupitel Tomáš Pejpek.

Kontakt:
Ing. Arch. Tomáš Pejpek
T: 777 184 772
E: tomaspejpek@proolomouc.cz

Vesnice se snaží zachránit své malé pošty. Daří se to?

Šumpersko, Jesenicko Podat balík či zaplatit inkaso chodí obyvatelé venkova stále častěji na obecní úřad. Poštovní služby zde přebírají samosprávy. Státní podnik snižuje počet poboček provozovaných ve vlastní režii a obce nechtějí, aby o služby pošty lidé v místě bydliště přišli.

Takzvaná Pošta Partner nejnověji funguje ve Velké Kraši. Před třemi lety tu za zachování poštovní pobočky bojovali obyvatelé peticí. Obec její služby převzala prvního června. Pokud by tak neučinila, oslovil by státní podnik soukromníka.

„Nedovedla jsem si představit v místním obchodě přepážku, kde by si lidé vyřizovali své záležitosti. Míst-ní by hlavně přišli o peněžní služby. Zasáhlo by to seniory,“ řekla starostka Velké Kraše Vlasta Kočí.

Pošta v Kraši sídlila přímo na obecním úřadě. Lidé tak chodí do stejné kanceláře za stejnou pracovnicí. Ta je jim nyní k dispozici déle. Samospráva vyšla prodloužením otvírací doby vstříc lidem dojíždějícím za prací.

„Lidé jsou rádi, že tu pošta je. Kdyby se zrušila, museli by jezdit do Vidnavy nebo až do Žulové,“ poznamenala pracovnice Pošty Partner ve Velké Kraši Lenka Svobodová.

6964629-velka-kras-posta-urad_denik-630

Pošta ve Velké Kraši sídlila v budově obecního úřadu. I poté, co poštovní služby převzala místní samospráva, chodí lidé své záležitosti vyřizovat na stejné místo. Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Zkušenost z Moravičan

Partnerskou pobočku provozuje obec i v Moravičanech. Zastupitele k tomuto rozhodnutí vedla nevhodná otevírací doba i stížnosti občanů, protože pošta byla často zavřená.

„Nelíbilo se nám, že v případě nepřítomnosti pracovnice z důvodu nemoci nebo dovolené pošta na naši pobočku nenasadila náhradu. V posledních dvou letech to byly až dva měsíce během roku,“ vysvětlil starosta Antonín Pospíšil.

Podobné zkušenosti má mnoho místních.

„Opakovaně se mi stalo, že mi přišel doporučený dopis, ale musel jsem si pro něj jet do Loštic, protože u nás bylo zavřeno,“ postěžoval si Petr Balcárek z místní části Doubravice.

Od dubna Pošta Partner sídlí ve zrekonstruovaných prostorách přímo v budově radnice. Navíc podstatně rozšířila otevírací dobu. Ta je s výjimkou pátku minimálně šest hodin denně, jednou týdně je navíc otevřeno až do šestnácti hodin, aby si vše stihli vyřídit i pracující.

„Pobočku jsme obsadili zaměstnankyněmi obecního úřadu tak, aby byla zajištěna jejich zastupitelnost a nedocházelo k uzavírání pobočky,“ doplnil starosta Pospíšil.

Autor: Petr KrňávekMichal Krestýn

Zdroj: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vesnice-se-snazi-zachranit-sve-male-posty-dari-se-to-20160607.html

Kandidátní listina Starostové ProOlomoucký kraj byla podána na krajský úřad

obrazekVe středu 27. července po odevzdání posledního prohlášení kandidáta a podpisu předsedy ProOlomouc Tomáše Pejpka byla podána na Krajský úřad Olomouckého kraje kandidátní listina pod názvem Starostové ProOlomoucký kraj, která je koaliční kandidátkou politických hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a ProOlomouc. Společně takto kandiduje 42 starostů, 5 místostarostů a 6 architektů z celkového počtu 60 kandidátů. Do dnešního dne bylo pro podzimní volby do zastupitelstva kraje podáno 9 kandidátních listin, z tradičních politických stran tak učinily ČSSD, ODS a KSČM, další politická uskupení mají možnost podání kandidátek do stanoveného termínu 2. srpna.

kandidátka

Troubky získaly Bílou stuhu

Gratulujeme obci Troubky a starostovi Radku Brázdovi k zisku Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku
Olomouckého kraje. Bílá stuha se uděluje obci za příkladnou činnost s mládeží.

Více informací si můžete přečíst zde: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/krajskou-vesnici-roku-se-stal-hnevotin-20160620.html

nebo zde:
https://www.kr-olomoucky.cz/vesnici-olomouckeho-kraje-roku-2016-je-hnevotin-aktuality-5616.html

Starostové ProOlomoucký kraj podpořili mladé hasiče

V polovině června se v Šumperku uskutečnilo Krajské kolo celostátní hry Plamen. Mladí hasiči závodili v šesti disciplínách, a to v závodu požární všestrannosti, štafetách CTIF a 4×60 m, útoku CTIF, štafetě požárních dvojic a v požárním útoku.

Prestižní soutěžní klání mladých hasičů proběhlo také díky podpoře Starostů ProOlomoucký kraj, které na akci osobně reprezentoval kandidát na hejtmana a starosta Dolních Studének Radim Sršeň.
„Hasiči jsou nezbytnou a důležitou součástí spolkového života u nás na obcích. Zvláštní uznání a poděkování patří vedoucím mladých hasičů, kteří se nezištně věnují dětem a jsou to právě hasiči, kteří jako jedni z mála dokáží v dnešní době vytáhnout děti ven od počítačů,“ uvedl Radim Sršeň.

„Krajské soutěže v Šumperku se zúčastnilo ve dnech 10. – 11. června deset družstev. Z každého okresu Olomouckého kraje dva vítězové okresních kol,“ upřesnila předsedkyně Krajské rady mládeže SDH a starostka Sudkova Milena Sobotková.

Prostředí šumperského Tyršova stadiónu nakonec nejlépe sedělo mladým hasičům z Bludova, kteří zvítězili ve všech šesti disciplínách! Druhé místo obsadili soutěžící z Trusovic a bronzové medaile ozdobily hruď reprezentantů Nového Malína.
Vítěze z Bludova čeká za několik dnů další velká soutěžní výzva, a to Mistrovství České republiky, které se uskuteční na začátku července v Českých Budějovicích.

20160611_084321 20160611_091236

Jaderná lady Dana Drábová besedovala v Olomouckém kraji

V pondělí 6. června zavítala do Olomouckého kraje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Navštívila Litovel a Olomouc.

V Litovli besedovala se studenty místního gymnázia, kteří ji zahltili množstvím dotazů jak na odborné téma jaderné energetiky, tak i třeba na téma přílivu uprchlíků do Evropy.

„Po diskuzi se studenty v Litovli, která se protáhla oproti předpokladu o celou hodinu, se Dana Drábová přesunula do naší krajské metropole. Ještě před veřejnou besedou ve Vlastivědném muzeu stihla v doprovodu našich kandidátů poznat historii Olomouce z paluby Ololodě,“ popisuje Radim Sršeň, lídr kandidátky Starostové ProOlomoucký kraj. Na pozvání Starostů šéfka jaderné bezpečnosti do našeho kraje zavítala, aby tak coby místostarostka obce Pyšely podpořila své kolegy.

Ve Vlastivědném muzeu čekal na Danu Drábovou zcela zaplněný sál, který jí pokládal řadu různorodých otázek včetně té, jestli zvažuje kandidaturu na prezidentku ČR. „To by mě zahubilo,“ reagovala.

Kontakt:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Email: kancelar@radimsrsen.cz
Tel.: +420 603 578 141
A: Dolní Studénky 155, 788 20

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dubnové zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje řešilo především vyhodnocení dotačních programů. Nemalá část těchto programů se týkala obcí Olomouckého kraje. Nejzásadnější program pro obce „Program obnovy venkova“ měl pro letošní rok navýšenou alokaci na 30 milionů Kč, přičemž tato alokace byla rozdělena do dvou dotačních titulů:

  • DT 1 – podpora budování a obnovy infrastruktury obce,
  • DT 2 – podpora zpracování územně plánovací dokumentace.

Drtivá většina poskytovaných finančních prostředků byla navržena do dotačního titulu 1, a to i z důvodu menšího zájmu o dotační titul č. 2. Pro oba dotační tituly bylo podáno celkem 162 žádostí, z nichž 127 bylo navrženo k podpoře a bylo také takto Zastupitelstvem schváleno.

Dalšími projednávanými programy z pohledu obcí byly Program na podporu výstavby a oprav cyklostezek, kde bylo alokováno 7 milionů Kč a podáno bylo celkem 9 žádostí s předpokládanými realizačními náklady takřka 44 milionů Kč (požadavky na rozpočet Olomouckého kraje činily více jak 10 milionů Kč). Alokace byla ještě navýšena z dotačního programu Podpory budování a rekonstrukce přechodů pro chodce, a to o částku 1,77 milionů Kč. Dotace nebyla poskytnuta pouze jednomu žadateli, kde bylo vydáno negativní stanovisko Policie ČR. Ostatním žádostem bylo vyhověno, a to v plné výši žádostí. Již zmíněný program pro přechody pro chodce měl původně alokováno také 7 milionů Kč, po převedení části prostředků pro programu pro cyklostezky, tak měl k dispozici více jak 5 milionů Kč. V tomto programu bylo podáno celkem 10 žádostí s požadavkem na poskytnutí dotace ve výši 2,4 milionů Kč. Dvě podané žádosti pak nebyly hodnoceny z důvodu jejich stornování, a tudíž všichni zájemci byli se svými požadavky v plné výši uspokojeni. Z oblasti dopravy byl vyhodnocen ještě program „Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“. Rovněž alokace tohoto programu činila 7 milionů Kč. Podáno do něj bylo celkem 7 žádosti s požadavkem na poskytnutí dotace ve výši 2,1 milionů Kč. Jedna žádost pak byla stornována. Všem žadatelům bylo poskytnutí dotace v požadované výši schváleno.

Také v oblasti kultury měly obce Olomouckého kraje podány své žádosti. Na dubnovém zasedání byl hodnocen Program podpory kultury v Olomouckém kraji, a to dotační titul č. 2 zaměřený na kulturní aktivity. K rozdělení bylo alokováno 22 milionů Kč, přičemž podáno bylo 381 žádostí. Plně nebo zčásti bylo uspokojeno 250 žadatelů, 30 žádostí nesplnilo jedno z hodnotících kritérií a 101 žádostí nesplnilo podmínky programu nebo byly v průběhu hodnocení ze strany žadatelů stornovány. Rozdělena byla mezi vybrané žadatele celková částka takřka 15 milionů Kč. Příjemců dotace z řad obcí bylo celkem 86. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do Programu památkové péče v Olomouckém kraji, a to ve výši 2 milionů Kč a zbývajících 5 milionů Kč bylo ponecháno jako rezerva na financování žádostí směřujících do kulturních aktivit, avšak na základě individuálně podaných žádostí.

Program památkové péče je dlouhodobě rozdělen do dvou dotačních titulů. Prvním je dotační titul na Obnovu kulturních památek (zapsaných v rejstříku kulturních památek ČR), kde byla celková alokace 12 milionů Kč a pak dotační titul Obnova staveb drobné architektury, kde alokace činila 2 miliony Kč. Do dotačního titulu 1 bylo podáno celkem 92 žádostí, část žádostí však byla podána duplicitně a proto byla vyřazena, stejně jako další část žádostí, které nesplnily podmínky dotačního titulu. Hodnoceno bylo nakonec 79 žádostí, které byly obodovány, a bylo sestaveno pořadí. Dotace z tohoto dotačního titulu bude nakonec poskytnuta 37 žadatelům, z nichž větší část tvoří obce. Také o druhý dotační titul zaměřený na stavby drobné architektury byl zájem. Bylo podáno 55 žádostí, z nichž ovšem 10 bylo stornováno. Bodovému hodnocení tak bylo podrobeno 45 žádostí a všichni žadatelé byli nějakým způsobem uspokojeni.

Vyhodnocení se dočkal rovněž dotační Program na podporu Jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí. Tento program je nově rozdělen na dva dotační tituly. První je zaměřen na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení Jednotek a ten byl na tomto zasedání vyhodnocen. Obce za své Jednotky předložily celkem 220 žádostí, celkem 216 žádostí pak bylo podrobeno bodovému hodnocení. Požadavky obcí převýšili původní alokaci 5 milionů Kč o částku více jak 2,5 milionů korun. Část žádostí však musela být vyřazena a navíc došlo k navýšení alokace o 1 milion Kč, a tudíž mohla být poskytnuta dotace 195 Jednotkám. Samozřejmě však v různé výši.

Z pohledu obcí bylo jistě důležité také vyhodnocení žádostí na poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje. Tento Fond měl vyhlášeny 3 dotační tituly – pro kanalizace a ČOV, pro vodovody a pro obnovení environmentálních funkcí v krajině. Celkem bylo ve Fondu alokováno 30 milionů Kč a v souhrnu bylo podáno 32 žádostí s projekty s realizačními náklady ve výši více jak 627 milionů korun a požadavkem na poskytnutí dotace z Fondu ve výši skoro 65 milionů korun. Projektů, které splnily podmínky pro poskytnutí dotace, bylo 16 a dotace jim byla schválena v plné výši jejich požadavků, jelikož alokace Fondu nebyla vyčerpána.

Jedním z bodů programu pak bylo projednání žádosti na zákonodárnou iniciativu kraje ve věci rozpočtového určení daní pro obce. Návrh na tuto iniciativu vzešel ze strany zastupitelů STAN v březnu 2016. Náš návrh byl posouzen příslušným legislativním odborem krajského úřadu a na zastupitelstvu pak byl předložen návrh usnesení, kterým byla deklarována podpora zákonodárné iniciativě Pardubického kraje. Iniciátorkou tohoto návrhu v Pardubickém kraji byla naše kolegyně Hana Štěpánová a zastupitelstvo jej schválilo již v únoru letošního roku. Nicméně i podpora deklarativnímu usnesení byla na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje jednoznačná, když všichni přítomní zastupitelé hlasovali PRO. Pokud se tedy podaří získat pro legislativní změnu podporu poslanců a následně i senátorů, budou rozpočty obcí na tom opět o něco lépe. A každý starosta a zastupitelstvo budou jistě dobře vědět, jak s novými finančními prostředky naložit.

Radek Brázda, předseda KV STAN Olomouckého kraje

 

Zrušení krajského odboru kultury je barbarský čin

Olomouc, 13. 3. 2016 – Zatímco vedení krajského úřadu Olomouckého kraje nevidí nic špatného na chystaném zrušení odboru kultury a odmítá budoucí střet zájmů například v oblasti ochrany památkových zón, zástupci hnutí STAN a ProOlomouc považují schválenou reorganizaci krajského úřadu za fatální chybu, která bude mít negativní dopad na mnoho oblastí kulturního života a ochrany kulturních hodnot v celém kraji.

„Například v Olomouci je již několik let žhavé téma výškové stavby vs. ochrana unikátního souboru barokní architektury v olomoucké památkové rezervaci. Zrušením odboru kultury na krajském úřadě dojde k významnému oslabení památkové péče v celém regionu,“ uvedl Tomáš Pejpek za hnutí ProOlomouc. Ten také upozornil na odlišné priority krajského úřadu a magistrátu: „Město Olomouc na rozdíl od kraje vytvořilo z oddělení památkové péče nový odbor, krajští úředníci jednají opačně.“

Ke zrušení odboru kultury má dojít k 31. březnu 2016. Od 1. dubna se kultura stane součástí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a památková péče přejde pod oddělení stavebního řádu. Přitom právě oddělení stavebního úřadu a památkové péče se v názoru na stavební činnost často zcela zásadně liší.

„Krajský úřad v Olomouci má dlouhodobě velmi malou odolnost proti klientelismu. Odbor kultury byl pro nás starosty obcí dosud jedinou pojistkou proti špatnému výkonu prvoinstanční památkové péče. Od 1. dubna se vedoucí pracovníci oddělení památkové péče stanou řadovými úředníky stavebního úřadu, což bude znamenat ztrátu odborné kompetence a autority,“ doplňuje starosta Dolních Studének Radim Sršeň /STAN/.

Ředitelka krajského úřadu Lucie Štěpánková zrušení odboru kultury prosadila jako autonomní krok, ke kterému nepotřebovala souhlas krajských zastupitelů či radních. „Vnímáme, že by mohl nastat kompetenční spor při ochraně památkových oblastí, nicméně to máme vyřešeno,“ uvedla na únorovém jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje Lucie Štěpánková.

„Důsledky schválené reorganizace jdou proti programovému prohlášení vedení Olomouckého kraje. Proto žádáme ředitelku krajského úřadu, aby situaci ještě zvážila, neboť památková péče potřebuje i nadále v čele respektovaného odborníka, jakým byl dosud například PhDr. Garčic,“ dodává Tomáš Pejpek.

Jak potvrzují i průzkumy, obyvatelé Olomouckého kraje jsou na místní památky a kulturu hrdi také proto, že tvoří část jejich identity. Ochrana kulturního dědictví je důležitá také z hlediska cestovního ruchu.

Kontakt:
Ing. Arch. Tomáš Pejpek
Tel.: 777 184 772
Email: tomaspejpek@proolomouc.cz

STAROSTOVÉ ROZUMÍ STARŠÍM LIDEM DALEKO VÍC NEŽ STÁT – PROTOŽE S NIMI ŽIJÍ…

Možná máte podobnou zkušenost jako já. Bydleli jsme doma s naší babičkou a bylo to krásné období života. Tak to dřív fungovalo mezi lidmi několik generací a myslím si, že tak to bylo dobře. Ptám se, proč je to nyní jinak? Proč nedokážeme v dnešní době plné nejrůznějších robotů, kteří nám mají šetřit čas, v době vyspělých komunikací a blahobytu najít čas na rodiče a prarodiče? Vždyť dřív to měli lidé daleko těžší, a přesto rodiny fungovaly a děti zvládly dochovat své rodiče.

Co vlastně dnes znamená slovo rodina? Ve starých kronikách čteme, že obec byla taky jedna velká rodina. A my starostové také v dnešní uspěchané době vnímáme svou práci jako službu velké obecní rodině. A já věřím, že občané žijící v ní to cítí stejně.
Kdo to ale necítí, je stát. Ani nemůže – je daleko od lidí. Proto my starostové víme lépe než stát, jaké potřeby mají naši občané a jejich rodiny napříč generacemi.

V rozhlase jsem slyšela, že je V ČR vydaná exekuce na 84.000 seniorů. Jak se to těm lidem stalo? Kde jsou jejich děti, aby jim pomohly či poradily? Kde je jejich rodina? Co s nimi bude dál?

Objevil se také nový fenomén – tzv. obchodníci s demencí pro seniory. Česko prý musí tento vážný nedostatek míst v domovech pro seniory s demencí řešit, neboť pacientů přibývá rychleji než lůžek. Pacientů je kolem 150 tisíc nad 85 let a v r. 2030 jich dokonce bude 30 % nad 65 let. Začínají se u nás budovat sítě ošetřovatelských ústavů. Obce a kraje zatím tyto domovy pro seniory se zvláštním režimem mají a obvykle dotují. A protože je jich prý málo, vidí v tomto soukromý sektor zajímavou příležitost pro byznys. Mám pocit, že kam všude kdy vstoupily peníze pro peníze, nastala vždy zkáza. Copak dřív staří lidé neměli podobné nemoci? Přesto se rodiny postaraly a zůstávaly pohromadě.

A to bychom jako starostové určitě chtěli zachovat a podporovat – péči o naše seniory doma ve svém prostředí. Musíme ale mít k dispozici dobré zákony a rozumnou finanční politiku na podporu rodin.

Nyní díky exekucím, rozpadlým rodinám nebo lidem úplně bez potomků, ale i lidem doma s rodinou, přesto osamělých, ve všech těchto případech my starostové suplujeme lidem to nejcennější, co člověk v životě má – rodinu a přátele. Řešíme jejich starosti, bolesti, radíme jim a rovněž jsme ti, kdo jim vypravuje pohřby. My starostové si musíme na své starší spoluobčany udělat čas. Stát nemusí, stát s nimi nebydlí.
Proto si myslím, že my starostové ve vysoké politice chybíme. Protože my víme, my umíme, jsme odvážní a umíme se starat. Proto máme my starostové u lidí dlouhodobě největší oblíbenost a respekt. Věřím, že nás budou lidé volit nejen v krajských volbách.

Blanka Kolečkářová,
starostka obce Držovice, krajská zastupitelka Olomouckého kraje, člen krajského a celorepublikového hnutí STAN.

KRAJSKÉ A OLOMOUCKÉ PAMÁTKY BEZ OCHRANY

Jedno z témat, jimiž se aktuálně zabýváme, je zrušení odboru kultury a památkové péče na krajském úřadu v Olomouci. Tento odbor byl až dosud spolehlivou pojistkou proti špatným rozhodnutím prvoinstančních úřadů a poměrně často stanoviska městských, zvláště olomouckých památkářů korigoval.

Samovolná organizační změna ředitelky krajského úřadu, za kterou stojí zastupitelský klub ČSSD vedený hejtmanem Rozbořilem, minulý měsíc odvolací orgán památkové péče rozprášila. Kompetentní odborníci se stali řadovými pracovníky jiných odborů. Hlavou odvolacího orgánu památkové péče (držitelem razítka) se stal šéf odboru strategického rozvoje kraje, vzděláním dopravní inženýr. To ve srovnání s minulostí, kdy úřad vedl respektovaný odborník PhDr. Jindřich Garčic, znamená ztrátu odborné kompetence a autority.
Současné oslabení památkových institucí se nebezpečně dotýká celého krajského kulturního dědictví.
V Olomouci je situace ještě závážnější. Koncem minulého roku vrcholní politici a úředníci magistrátu potvrdili v řídící funkci dosavadní šéfku památkové péče, která opakovaně vydala v důležité olomoucké kauze Šantovka tower nezákonná stanoviska. Kontroverzní záměr výstavby výškové budovy Šantovka tower v ochranném pásmu památkové rezervace je podle mnohých odborných názorů neakceptovatelný. Není-li tedy nadále záruka, že magistrát bude vykonávat památkovou péči odborně a nestranně a rada města bude v ochraně veřejného zájmu stejně liknavá jako dosud, znamená to pro unikátní soubor barokní architektury v olomoucké památkové rezervaci velmi vážné ohrožení.
Podrobnosti ke kauze Šantovka tower včetně našeho podnětu krajské radě k přezkumu nečinnosti olomouckých radních a k vyhlášení stavební uzávěry v lokalitě Šantovka najdete na našem webu http://www.proolomouc.cz/ nebo facebooku https://www.facebook.com/ProOlomouc/.

Petr Daněk, ProOlomouc

PROOLOMOUC

Po desetiletí usilovného, ale nepříliš účinného občanského aktivismu jsme v červenci 2014 založili lokální politické hnutí ProOlomouc a v komunálních volbách jsme získali dvě křesla v olomouckém zastupitelstvu. Jako aktivní opozice se snažíme ovlivňovat především územní rozvoj Olomouce, dopravu, ekonomiku a investice, ale také sociální oblast, kulturu nebo sport. Hnutí Starostové a nezávislí nás o loňských prázdninách oslovilo s nabídkou koaliční spolupráce. Protože si práce starostů pro jejich obce velmi vážíme a také politické směřování STAN je nám blízké, dohodli jsme se a do podzimních krajských voleb jdeme se společnou kandidátkou Starostové ProOlomoucký kraj.