VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

čas letí jako voda a podzimní krajské volby se kvapem blíží. V Olomouckém kraji jsme spolu s naším koaličním partnerem hnutím ProOlomouc v minulých měsících pilně pracovali na sestavení co nejkvalitnější kandidátky a tvorbě našeho krajského volebního programu. Došlo také k vytvoření stínové rady kraje. Na stránkách tohoto čísla STANnovin se tak můžete seznámit s našimi stínovými radními a našimi postoji v klíčových oblastech krajských kompetencí, které by měly být naší pomyslnou kuchařkou, podle které bychom se rádi postarali o kraj tak, jako se staráme o naše obce.

Do mých kompetencí coby stínového hejtmana spadají krom krizového řízení regionální rozvoj, evropské fondy a vnější vztahy. Je důležité, aby se vyváženě a integrovaně rozvíjely všechny části našeho kraje, od Jesenicka až po Hranicko. Je nepochybné, že tak jako venkov nemůže existovat bez měst, nemohou ani města existovat bez venkova a je tak nutné, aby se kraj krom rozvoje jednotlivých měst a obcí zaměřil zejména na jejich propojování a vytváření funkčních vazeb mezi městy a venkovem. To je ostatně i v souladu s moderními politikami regionálního rozvoje a jedná se o jednu z priorit Evropské unie. Přímo se k tomu nabízejí nové tzv. integrované nástroje v rámci politiky tzv. územní dimenze, tj. integrované teritoriální investice (ITI), komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) či Regionální akční plány (RAP). Stěžejní je, aby tyto nástroje byly využívány v souladu s jejich principem a posláním a nejednalo se jen o další knihu přání a prolobbovaných nesmyslných projektů, tak jak to mnohdy bylo v případě regionálních operačních programů. Podstatou vyváženého rozvoje by tak měly být princip partnerství a integrované projekty, které budou realizovány ve spolupráci více obcí a budou jeden na druhý navazovat. Kraj by tak měl vytvářet obraz pomyslného dokonale poskládaného puzzle s Olomoucí coby srdcem regionu ve svém středu.

Moudré africké přísloví praví: „Když chceš jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, pojďme spolu…“. Je důležité, aby všichni lidé v kraji i na Kraji táhli za jeden provaz. Rádi bychom vrátili kraj jeho občanům, rádi bychom Krajskému úřadu vrátili úsměv a pozitivní pracovní atmosféru, spočívající ve vzájemné symbióze politiků i úředníků se stejnou vizí a cílem, fungujících jako dobře poskládaný orchestr. Rádi bychom naladili Olomoucký kraj tak, jak ladí řada špičkových místních orchestrů s celostátním, evropským a mnohdy i celosvětovým věhlasem.

Radim Sršeň,
starosta Dolních Studének a místopředseda hnutí Starostové a nezávislí

Nejnovější videa

Starostové rozdávají melouny spravedlivě!

Duel starostů na rádiu Haná

Kandidát na hejtmana Olomouckého kraje

Představení rady STAN Ol. kraje

Starostové proti rušení pošt

ruseni_post_300v